0964.333.393

Khóa cửa nhôm kính thẻ từ

Khóa cửa điện tử KGlock3000

2,950,000 

Hình thức truy cập Mã số + Thẻ từ + Chìa cơ

+ Tự động khóa cửa

+ Báo động xâm nhập, cháy nổ, cạy phá

+ Sử dụng Pin kiềm AA 1,5V x 4

+ Lưu tối đa 100 thẻ (có sẵn 2 thẻ)

+ Có sẵn 02 chìa khóa cơ

+ Yêu cầu đố cửa rộng hơn 50 mm

+ Có phiên bản cho cửa lùa