0964.333.393

Chốt an toàn

Chất liệu : Hợp kim không rỉ.

Kích thước : 140mm x 63mm

Màu sắc : Đồng đỏ