0964.333.393

MẮT THẦN

Kích thước độ dài : 21mm-65mm

Đường kính lỗ : 15mm

Màu sắc : Bạc, Vàng, Đồng đỏ